YETKİNLİK MERKEZLERİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
Yetkinlik Merkezleri, farklı araştırma departmanlarının bir tematik alan etrafında toplandığı ve çalışma konularında bir eşgüdüm sağlandığı yapılardır.
     
  • Farklı araştırma departmanlarında görev yapan araştırmacıların bir araya getirilmesiyle araştırma ekiplerinin oluşturulmasını sağlamaktadır.
  •  
  • Yetkinlik merkezleri, araştırma departmanlarının çalıştığı konularında eşgüdüm sağlaması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu gerçekleştirir.
  •  
  • Bu merkezlerin odaklandığı konuların belirlenmesi için, paydaşlar ile beraber çalışılması ve rekabet öncesi işbirliği amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.
  •  
  • Dış paydaşların, araştırma departmanları ile doğrudan iletişim kurmaları yerine, alan odaklı Yetkinlik merkezleriyle iletişim ve işbirliğine girmesi, kurulacak işbirlikleri açısından avantaj oluşturması hedeflenmektedir.
Yetkinlik Merkezleri
Scroll to Top