TRANSFER LABORATUVARLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, çağrı kapsamında desteklenecek projelere, blueprint (taslak), test, kavram ispatı, prototip, demo gibi geliştirme ve geliştirilen teknolojilerin üretim ortamına aktarımından önce gösterim ve testlerinin yapılabileceği transfer laboratuvarı imkanı sunacaktır.

Transfer laboratuvarları:

Paydaşların geliştirdiği farklı yeteneklerdeki ürün ve çözümlerin entegrasyonu için bir platform görevi görecektir.

TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri tarafından geliştirilen ve açık kaynak teknolojilere dayanan özgün bir altyapıya sahiptir.

Transfer laboratuvarları, projeler kapsamında geliştirilen çözümlerin genelleştirilip farklı projelerde ya da farklı problemlerin çözümlerinde kullanılması için bir köprü görevi görecektir. Bu kapsamda;

Genelleştirilmiş Çözümler Katalogu,

Tamamen Anonimleştirilmiş Kullanım Senaryoları Veritabanı,

Öğrenilmiş Dersler ve İletişim Platformu,

Tekrar Kullanılabilir Yazılım Kütüphaneleri,

Yöntem ve Araç Öneri Sistemi
gibi yardımcı araçların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Transfer Laboratuvarları
Scroll to Top