İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMATİK ALANI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
 • Gerçekçi iklim modellemelerinin oluşturularak hava değişimlerinin tahmin
  edilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminde faydalanılması
 • Sera gazları emisyonunun azaltılarak küresel hava sıcaklığının 1.5° altında
  kalmasının sağlanması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve depolanabilirliğine yönelik
  malzeme çalışmalarının yapılması
 • Ulaşım faaliyetlerinin optimize edilerek CO2 salımını azaltmak
 • Uzaktan algılama yöntemleri yardımıyla orman alanlarının korunması
İklim Değişikliği

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YETKİNLİK MERKEZİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA ALANLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
 • IoT teknolojisi ile sera gazı emisyon ölçümlerinin takip edilmesi
 • Yenilenebilir enerji üretiminde gerçekçi hava koşullarının göz önüne alınması
 • Uzaktan algılama ve bilgisayarlı görü yardımıyla orman yangını risklerinin azaltılması
 • Yasadışı ormansızlaştırma faaliyetlerinin tespiti
 • Geri dönüşüm ve atıktan enerjiye
 • Elektrik dağıtımı optimizasyonu
 • Enerji tüketimi tahminleri
 • Enerji üretimi optimizasyonu
 • Akıllı trafik yönetimi

YETKİNLİK MERKEZLERİNDE YARARLANILACAK TEKNOLOJİLER

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Araştırma katkıları bulunan araştırma departmanları

Benzer şekilde diğer yetkinlik merkezleri stratejik araştırma alanlarınıda kapsayacaktır:

-Derin Öğrenme, Derin Pekiştirmeli Öğrenme ve Büyük Veri

-Açıklanabilir Yapay Zekâ

-Kişiselleştirilmiş Sanal Asistanlar

-İnsan ve Makine Zekâsı Birlikte Çalışma

-Otomatik Rapor Üretme

Scroll to Top