HAKKIMIZDA

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
Hakkımızda

Enstitü’nün Amacı

Yapay Zekâ Enstitüsü’nün amacı yapay zekâ ekosistemini harekete geçirecek hem akademik araştırmalar ve endüstrinin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi üstlenmek; hem de, ülkemizin Ulusal Yapay Zekâ Strateji belgesinde de vurgulandığı gibi ülkemiz ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere cevap veren, öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin, teknolojilerin ve ürünlerin ortaya çıkarılmasında ve uzman iş gücünün oluşturulmasında katalizör ve tamamlayıcı bir rol oynamaktır.

Enstitü’nün Başlıca Görevleri

1-Yapay zekâ alanında rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması için çalışmalar yürütmek.

2-Yapay zekâ girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini sağlamak.

3-Yapay zekâ alanında araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

4-Yapay zekâ ekosistem aktörlerinin aktif bir iş birliği modeline yönlendirilmesini sağlamak.

5-Üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ve kamu araştırma merkezleri/enstitülerinde oluşmuş olan yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin özel sektör
kuruluşlarına aktarılmasını sağlayacak ortak çalışma ve geliştirme mekanizmalarını oluşturmak.

6-İhtiyaç sahibi özel sektör kuruluşlarına yapay zekâ alanındaki deneyimin ve bilgi birikiminin, teknoloji sağlayıcı özel sektör kuruluşlarınca ve Yapay Zekâ Enstitüsü aracılığıyla sürekli olarak aktarılmasının sağlamak.

7-Geliştirilecek olan yapay zekâ teknolojileri ile ülkemizin ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere yanıt veren; öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler getiren ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak.

8-Yapay zekâ alanında Ar-Ge’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla seminer,sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

9-Yapay zekâ alanında araştırma yapan lisans ve lisansüstü öğrencilerine altyapı desteği sağlamak,

10-Yapay zekâ alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

11-Uluslararası kurum ve kuruluşların yapay zekâ alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak,

12-Yapay zekâ uygulamaları alanında politikaların belirlenmesinde çalışmalar yapmak.

Scroll to Top