EKOSİSTEM YAPISI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
2-EKOSİSTME KATMANLI GRAFİK-4

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ETKİLEŞİMLERİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

1.Rekabet öncesi birlikte geliştirme laboratuvarlarında özel sektör ve girişimciler ile ortak çalışması

2.İhtiyaçların doğru tanımlanması ve kamu ihtiyaçları dahil çok disiplinli sorun çözme imkanları

3.Yetkin ekosistem araştırmacılarının enstitü kapsamında görevlendirilmesi

4.Genç araştırmacıların enstitüde araştırma yapabilmesine yönelik rekabetçi koşullarda bursların sağlanması

Scroll to Top