E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ TEMATİK ALANI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
  • E-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümüne yönelik yapay zekâ Ar-Ge çalışmaları,
  • E-ticaret sektöründe oluşan/oluşacak büyük veri üzerinde yapılabilecek yapay zekâ uygulamaları,
  • Yapay zekânın müşteri edinimine alternatif biyometrik tanıma yöntemleri ve sahtekarlık önleme gibi sektörel konu başlıklarındaki uygulamaları,

E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ YETKİNLİK MERKEZİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ALANLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
  • E-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümüne yönelik yapay zekâ Ar-Ge çalışmaları,
  • E-ticaret sektöründe oluşan/oluşacak büyük veri üzerinde yapılabilecek yapay zekâ uygulamaları,
  • Yapay zekânın müşteri edinimine alternatif biyometrik tanıma yöntemleri ve sahtekarlık önleme gibi sektörel konu başlıklarındaki uygulamaları,
  • Ürün tekilleştirmede yapay zekâ uygulamaları,
  • Müşteriye ve zamana göre hazırlanmış anlık kampanyalar,
  • Veri anonimleştirme uygulamaları.

YETKİNLİK MERKEZLERİNDE YARARLANILACAK TEKNOLOJİLER

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Araştırma katkıları bulunan araştırma departmanları

Benzer şekilde diğer yetkinlik merkezleri stratejik araştırma alanlarınıda kapsayacaktır:

-Derin Öğrenme, Derin Pekiştirmeli Öğrenme ve Büyük Veri

-Açıklanabilir Yapay Zekâ

-Kişiselleştirilmiş Sanal Asistanlar

-İnsan ve Makine Zekası Birlikte Çalışma

-Jeneratif Metodlar

-Otomatik Rapor Üretme

-İnsan Merkezli Yapay Zekâ

-Federe Öğrenme (Federated Learning)

Scroll to Top