AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ TEMATİK ALANI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
 • Endüstri 4.0 kapsamında, makina insan etkileşiminin özellikle yapay zekâ uygulamalar
  kullanan akıllı teknolojiler ile arttırılması
 • Üretim ve üretime bağlı ekosistem içinde çalışan, müşteri ve paydaşlara değer yaratan
  uygulamaların geliştirilmesi için akıllı üretim teknolojilerinin dijital dönüşüm ile birlikte etkin kullanılması
 • Üretim süreçlerinin yönetimi, maliyet efektif üretim yapılması, optimum üretim planlaması, tedarik zinciri yönetiminin üretim planlama ile entegrasyonu, müşteri memnuniyetinin
  arttırılması konularında yapay zekâ temelli akıllı çözümler ile üretim veriminin arttırılması ve süreç etkin çözümlerin oluşturulması
 • Model fabrika gibi ortak geliştirme sahalarının oluşturulması ve kullanıma alınması

AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ YETKİNLİK MERKEZİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ UYGULAMA ALANLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
 • Bilgisayarla görüntü işleme gibi yöntemler kullanarak ürün kalitesi kestirimi ve arızalı parça/ürün tespiti gibi kestirimci bakım uygulamaları
 • Algılayıcılarla sürekli takip sonucu çıktı kalitesinin belirlenmesi, çıktı
  kalitesine etki eden faktörlerin en iyilenmesi, güvenlik problemlerinin
  önceden kestirilmesi vb. uygulamalar
 • Tedarik zincirinde, otomatikleşen ödemelerde blokzincir kullanımı veya üretim sahasındaki nesnelerin interneti (IoT) ortamında bilgi güvenliği amacıyla
  blokzincir kullanımı
 • Üretimde kullanılmakta olan endüstriyel nesnelerin internetindeki (IoT) yapay zekâ içeren algılayıcılar ile üretimin gerçek zamanlı durum analizlerinin yapılması, enerji tüketimini azaltan yöntemlerin uygulanması
 • Müşteri satınalım davranışlarının modellenmesiyle,talep kestirimi yapılması ve bu sayede depo yönetiminin en az maliyet ile sağlanması
 • Üretim sahasında rutin ve tekrarlan işlerin robot otomasyonu (RPA) ile gerçeklenmesi
 • Üretim sahasının dijital ikizini oluşturarak, üretim planlama ve bakım kestiriminin yapılması
 • Pekiştirmeli öğrenme teknikleri kullanarak, otonom robotlara yeni bir görevin insan etkileşimi ile öğretilmesi
 • Üretim sürecinde, hammadde temininden müşteri memnuniyetine kadar olan tüm süreçlerde değer katan yapay zekâ temelli uygulamaların geliştirilmesi

YETKİNLİK MERKEZLERİNDE YARARLANILACAK TEKNOLOJİLER

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Araştırma katkıları bulunan araştırma departmanları

Benzer şekilde diğer yetkinlik merkezleri stratejik araştırma alanlarınıda kapsayacaktır:

-Derin Öğrenme, Derin Pekiştirmeli Öğrenme ve Büyük Veri

-Açıklanabilir Yapay Zekâ

-Kişiselleştirilmiş Sanal Asistanlar

-İnsan ve Makine Zekası Birlikte Çalışma

-Jeneratif Metodlar

-Otomatik Rapor Üretme

-İnsan Merkezli Yapay Zekâ

-Federe Öğrenme (Federated Learning)

Scroll to Top