AKILLI TARIM,GIDA VE HAYVANCILIK TEKNOLOJİLERİ TEMATİK ALANI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
  • Süreç tabanlı üretim yapan gıda firmalarında üretim süreçlerinin sensörler, kameralar vb. algılayıcılarla sürekli takibi sonucu ürün kalitesinin belirlenmesi için uygulamalar.
  • Üretim tesislerindeki ve piyasadaki gıda ürünlerinin güvenlik standartlarına uygunluğunun maliyeti düşük ve doğruluk oranı yüksek bir şekilde kestirilmesine yönelik uygulamalar.
  • Tarım sektöründe uydu görüntülerinden ve toprak analizi sonuçlarından üretim miktarlarının kestirilmesi vb. uygulamalar, hayvancılık senaryolarında ise hayvanlardan ya da üretim tesislerinden alınan sürekli ölçümler üzerinden hayvanların et, süt vb. çıktı performanslarının artırılmasına yönelik uygulamalar.

AKILLI TARIM,GIDA VE HAYVANCILIK YETKİNLİK MERKEZİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

AKILLI TARIM,GIDA VE HAYVANCILIK İÇİN ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
  • Tarım 5.0 uygulamaları ile robotik sistemler, entegrasyonları ve yönetimi,
  • Dron, robot ve sensörlerin kullanılması ile nesnelerin interneti (IoT),
  • Çiftlik hayvanlarının tekil izlenmesi ve yapay zekâ ile insansız yönetimi,
  • Uzaktan algılama ve bilgisayarlı görü yardımıyla ürün zararlılarının ve risklerin azaltılması,
  • Hava koşullarının ve yağışların tahmini ve izlenmesiyle, yapılacak olan sulama, gübreleme ve ilaçlamanın zaman ve miktarının planlanması,
  • Sıcaklık, nem, ışık, su ve besin değerleri gibi parametrelerin işlenerek verimliliğin ve ürün kalitesinin arttırılması,
  • Gıda üretimlerinde otonom sistemler, vb.

YETKİNLİK MERKEZLERİNDE YARARLANILACAK TEKNOLOJİLER

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Araştırma katkıları bulunan araştırma departmanları

Benzer şekilde diğer yetkinlik merkezleri stratejik araştırma alanlarınıda kapsayacaktır:

-Derin Öğrenme, Derin Pekiştirmeli Öğrenme ve Büyük Veri

-Açıklanabilir Yapay Zekâ

-Kişiselleştirilmiş Sanal Asistanlar

-İnsan ve Makine Zekası Birlikte Çalışma

-Jeneratif Metodlar

-Otomatik Rapor Üretme

-İnsan Merkezli Yapay Zekâ

-Federe Öğrenme (Federated Learning)

Scroll to Top