Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan ''Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025'' 20 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi için tıklayınız...
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan ''Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025'' 20 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi için tıklayınız...
Previous
Next

EKOSİSTEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRECİ

Bu çağrıdan, Türkiye Yapay Zekâ ekosistemini harekete geçirecek katalizör görevi üstlenerek yapay zeka alanındaki gelişmelere katkı sağlaması beklenmektedir.

Araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi

Üniversite/Kamu araştırma merkezlerinde yapay zekâ alanındaki bilgi birikimi teknolojisinin kullanılması

Sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi

Rekabet öncesi işbirliği yaklaşımının oluşturulması

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi

Ekosistem aktörleri ile işbirliği modelinin oluşturulması

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ TEMATİK ALANLARI

Finans Teknolojileri

Finans Teknolojileri

 • Finans Teknolojilerinde Dijital Dönüşümün 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin bir alt teması olarak konumlandırılmış olması,
 • Finans teknolojilerinde
  Türkiye'nin yüksek olgunluk seviyesi

Akıllı Üretim Sistemleri

Akıllı Üretim Sistemleri

 • Sanayide Dijital Dönüşümün 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin bir alt teması olarak konumlandırılmış olması,
 • Sanayideki model fabrikaların ve Yapay Zekâ Enstitüsü Yetkinlik Merkezleri ile sağlanabilecek etkileşim ve oluşacak sinerji.

Akıllı Tarım,Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri

Akıllı Tarım,Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri

 • Gıda üretimi, arz güvenilirliği
  ve lojistiğinin artan kritik önemi,
 • Düzenleyici ve karar verici
  kurumlar ile işbirliği kolaylığı

İklim Değişikliği

İklim Değişikliği

 • Uluslararası Görüşmelerde alınan
  kararlar çerçevesinde öncelikli alan olarak seçilen ve bu doğrultuda
  fonlanan İklim Değişikliği alanının artan stratejik önemi
 • İklim değişikliklerinden kaynaklanan
  felaketlerin azaltılmasına yönelik olarak önceden kestirilmesi ve gerekli
  önlemlerin alınması için yapay zekâ
  teknolojileri geliştirilmesi

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü; fiziki mekân sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde ekosistemi oluşturan katmanların birlikte çalışarak oluşturacakları sistemleri hedeflemektedir.
TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü; fiziki mekân sınırlarını ortadan kaldıracak şekilde ekosistemi oluşturan katmanların birlikte çalışarak oluşturacakları sistemleri hedeflemektedir.

Yetkinlik Merkezleri, Araştırma Departmanlarını ve yetkin araştırmacıları bir araya getirerek koordine eder.

Araştırma Departmanları, Stratejik araştırma alanlarında yöntem ve tekniklerin olgunlaştırıldığı laboratuvarlar ve çalışma gruplarını ifade eder.

Birlikte Geliştirme Laboratuvarları, Yapay Zekâ çözümlerinin sistemsel olgunluğa eriştikleri katmandır.

Scroll to Top